Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau: Hướng dẫn thủ tục, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Qua hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ theo luật định, tỉnh Cà Mau có 54 đại biểu HĐND tỉnh được bầu trong 135 người được giới thiệu ra ứng cử từ các sở, ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, theo dự kiến, sẽ có 5 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, ông Lê Dũng nêu lên vai trò và tầm quan trọng trong việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử, ông Lê Dũng: Chất lượng hoạt động của HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có hiệu quả hay không, bước đầu là do công tác giới thiệu người ra ứng cử tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Trong quá trình giới thiệu, cần thực hiện đúng quy trình, Luật Bầu cử, trong đó cần lưu ý đến những người trẻ tuổi, nữ, có trình độ học vấn chuyên môn cao…

Tới đây, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiến hành hiệp thương lần thứ 2 và thứ 3, chốt danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *