Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Ngày 29/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là địa phương được tỉnh chọn đại hội điểm cấp huyện. Ảnh: Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện Năm Căn đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 3,2 tỷ đồng, từ nguồn này đã sửa chữa, xây dựng mới 250 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 9,4 tỷ đồng. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 40 căn Nhà tình nghĩa. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ hội viên nghèo, người tàn tật, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện 3.500 lượt, trị giá hàng tỷ đồng. Qua các phong trào trên đã vận động kết nạp 5.434 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số toàn huyện có 22.200 đoàn viên, hội viên. Phối hợp tổ chức trên 10 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn…

Điểm nhấn là góp sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên. Bên cạnh đó, các chương trình hành động: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, được triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trong 5 năm qua, có 250 căn nhà được xây tặng cho người nghèo.

“Đạt kết quả nêu trên, trước hết là sự quyết tâm của tập thể Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, sự nỗ lực của từng cá nhân cán bộ Mặt trận trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Điểm nhấn là việc đổi mới trong phương pháp làm, đặc biệt là công tác tuyên truyền, đây là một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra trong tình hình hiện nay. Chính vì vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều mô hình, nhiều cách làm để thu hút, tập hợp được nhân dân tham gia vào các tổ chức. Bên cạnh đó có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà Tôn Nữ Hương Giang phấn khởi.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thành tựu và những kinh nghiệm được đúc rút là nền tảng vững chắc để MTTQ huyện Năm Căn tiếp tục vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *