Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Lê Thanh Hải: Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội.

Trong 4 nhóm vấn đề được đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển kinh tế, hướng phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, cần đề ra chương trình, kế hoạch, có giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu quan trọng này. Quá trình thực hiện, Đảng bộ tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nước ta là “phát triển nhanh và bền vững”, cùng với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phải rất chú ý đến nâng cao chất lượng và hiệu quả; đồng thời gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và chính sách phát triển, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Đồng chí Lê Thanh Hải chỉ đạo địa phương cần tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch kinh tế – xã hội chung của tỉnh để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Coi trọng đúng mức phát triển ngư, nông, lâm nghiệp trong phát triển kinh tế của Cà Mau cả trước mắt và lâu dài…

Đại biểu chia tổ thảo luận vào chiều 22/9.

Chiều 22/9, Đại hội tiến hành thảo luận văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn kiện của tỉnh, gồm: Báo cáo Chính trị, dự thảo nghị quyết; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy khóa XIV; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Các ý kiến tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để phát triển công nghiệp, hạ tầng thủy lợi để tái cơ cấu nền nông nghiệp. Nhiều ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị đủ mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

Ngày mai 23/9, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, nghe báo báo tham luận tại Hội trường của các địa phương, đơn vị trên nhiều lĩnh vực.

Một nội dung quan trọng trong phiên làm việc vào ngày mai là Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *