Vai trò của ngành ngoại vụ ngày càng được khẳng định

Có 53 cơ quan ngoại vụ của các tỉnh tham gia Hội nghị.

Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ngoại vụ giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

Thời gian qua, nhiều địa phương thực hiện khá tốt công tác cử cán bộ dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác ngoại vụ. Tuy nhiên, cũng còn những địa phương chưa quan tâm, hoặc công việc nhiều nên chưa thực hiện tốt công tác này, cần quan tâm thực hiện tốt hơn công tác cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân mong muốn luôn được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong tỉnh, cùng sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các ngành Trung ương và đặc biệt là địa phương đã triển khai toàn diện và đồng bộ các hoạt động đối ngoại; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội; góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Trước đó, toàn thể Hội nghị đã đến dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP. Cà Mau).

Quyền Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Hoàng Long, nhấn mạnh: Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện khá tốt công tác ngoại vụ, cùng với Bộ Ngoại giao làm tốt công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tích cực góp phần tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các địa phương cần khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Sở Ngoại vụ, Phòng Ngoại vụ của từng địa phương; cùng với Bộ Ngoại giao thực hiện công tác đối ngoại trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *