Vẫn chưa được phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện Quyết định 2085

Ông Trần Chánh Quang, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, phát biểu trong buổi làm việc với UBND xã Khánh Bình Tây, huyên Trần Văn Thời.

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Trần Văn Thời đã lập đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, qua rà soát nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề, vay vốn tín dụng ưu đãi theo đề án, kết quả có tổng số hộ thụ hưởng là 4.109 hộ, tổng số vốn ngân sách Trung ương cho cả giai đoạn là trên 144 tỷ đồng, tổng số vốn đất ở thực hiện bằng ngân sách tỉnh là trên 12 tỷ đồng.

Trong buổi làm việc với UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, đoàn công tác cũng đã được báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2085 tại địa phương. Có 571 hộ đủ điều kiện thụ hưởng, trong đó hỗ trợ đất ở 340 hộ, đất sản xuất 422 hộ, chuyển đổi ngành nghề 422 hộ, nước sinh hoạt 351 hộ, vay vốn tín dụng ưu đãi 23 hộ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện hỗ trợ theo đề án được duyệt, do chưa được phân bổ nguồn vốn. Về phía xã Khánh Bình Tây Bắc, danh sách tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ dân có sự thay đổi so với thực tế hiện nay vì đa phần các hộ này đã có nước sinh hoạt, bên cạnh đó, địa phương còn gặp khó khăn trong việc tìm mua quỹ đất để cấp cho bà con ở cũng như sản xuất.

Theo ông Trần Chánh Quang, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh: Việc triển khai thực hiện Quyết định 2085 trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được triển khai tích cực, đạt hiệu quả, với quyết tâm giúp tỉnh Cà Mau giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên các địa phương nên quan tâm vấn đề tổ chức thực hiện, quá trình bình xét cần công khai, minh bạch, dân chủ, từ đó có cách làm đúng, đưa ra giải pháp hợp lý đạt hiệu quả, việc tìm mua quỹ đất nên tìm ở những vị trí thuận lợi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 2085 để cho người dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích mang lại cho người thụ hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *