“Văn phòng điện tử”: Xu hướng tất yếu

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm VIC hiện đạt 99%.

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh hoàn thành 100% kết nối liên thông văn bản Quốc gia. Từ đầu năm đến nay có hơn 3.000 văn bản của tỉnh đã gửi, nhận với các cơ quan Trung ương và địa phương thông qua trục liên thông. Riêng đối với hoạt động trong tỉnh, có khoảng 480 đơn vị sử dụng phần mềm VIC (so với cùng kỳ là 440 đơn vị, đến cuối năm 2018 là 470 đơn vị) và bổ sung thêm hơn 110 tài khoản đăng ký sử dụng. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) sử dụng phần mềm đạt 99% (so với mục tiêu kế hoạch năm 2019 là 100%). Tổng số chữ ký số đang sử dụng trong cơ quan, đơn vị nhà nước hiện nay là hơn 960 chữ ký. Việc tích hợp chữ ký số trên phần mềm VIC đã thực hiện xong, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện ký số lên văn bản điện tử được dễ dàng, nhanh chóng.

Tuy đã tạo được nền tảng CNTT, song trên thực tế triển khai vẫn còn nhiều hạn chế, quan trọng là tư duy và nhận thức của một bộ phận cán bộ còn “chậm” thay đổi. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau, đã qua có hàng trăm chữ ký số được tạo và cấp cho nhiều cơ quan, đơn vị, song việc triển khai còn chưa tốt, trong đó có việc tuân thủ quy định về hình thức, vị trí ký số lên văn bản điện tử.

Mức độ sử dụng hộp thư điện tử công vụ của CB,CC,VC trong các cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa cao. Nhiều CB,CC,VC còn sử dụng Gmail, Yahoo để trao đổi công việc vì tính tiện dụng. Ngoài ra, do hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh vận hành đôi lúc chưa ổn định, giao diện chưa thân thiện, một số chức năng cần phải được nâng cấp để hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó là việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CB,CC,VC về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong CCHC còn hạn chế. Một số đơn vị chưa phát huy hiệu quả của các dự án CNTT, chưa khai thác tốt hạ tầng CNTT đã có và chưa thường xuyên ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều đơn vị, địa phương còn chưa chấp hành việc báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *