Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác năm 2017

Trong năm 2017, Văn phòng Quốc hội thực hiện công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp tiếp tục được cải tiến, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát đạt kết quả thiết thực, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Hoạt động đối ngoại, tiếp xúc cử tri và triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tham mưu, phục vụ việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thường xuyên, góp phần bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Riêng tại tỉnh Cà Mau, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội tại 46 điểm trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội còn tổ chức tiếp xúc cử tri theo đối tượng, theo chuyên đề, theo lĩnh vực và theo giới. Tổng kết, trong năm 2017, đã có hơn 3.000 lượt cử tri tham dự, hơn 400 lượt người phát biểu với gần 1.000 nội dung kiến nghị.

Nhiệm vụ triển khai năm 2018, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát, hoạt động đối ngoại, hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *