Vi phạm tài nguyên rừng có giảm, nhưng vẫn còn khá cao

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QL,BV&PTR) năm 2019, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR)mùa khô 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp QL,BV&PTR năm 2020; công tác PCCCR mùa khô 2019-2020, vào chiều nay 20/2.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Thức – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển cho biết, các hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác rừng trái phép với tính chất không nghiêm trọng, mức độ nhỏ lẻ; số vụ vi phạm chủ yếu là hành vi vi phạm về thủ tục trong mua bán, vận chuyển, kinh doanh chế biến lâm sản. Đặc biệt, trong năm 2019, không có vụ việc nào vi phạm về quy định PCCCR và chống người thi hành công vụ.

“Tình trạng vi phạm pháp luật về QL,BV&PTR và quản lý lâm sản vẫn còn xảy ra nhiều nơi; chủ rừng chậm phát hiện và ngăn chặn, xử lý; một số vụ tranh chấp đất rừng kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Một số địa phương, nhất là ở cấp xã, chưa thực sự làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp. Một số chủ rừng đôi lúc chưa làm hết trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, chậm phát hiện và ngăn chặn các trường hợp phá rừng, nhất là khu vực rừng phòng hộ ven biển. Một số doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nguyên liệu chưa chú trọng khâu bảo vệ rừng, PCCCR”, ông Thức nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác QL,BV&PTR, PCCCR năm 2019.

Bên cạnh thiên tai tàn phá, vẫn còn một bộ phận người thiếu ý thức, vi phạm tài nguyên rừng, làm cho đai rừng phòng bộ ngày càng bị thu hẹp. (Ảnh chụp tại đai rừng phòng hộ phía Đông thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang).

Hội nghị nêu các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ QL,BV&PTR, PCCCR năm 2020, trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án quản lý rừng bền vững của các đơn vị chủ rừng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc chặt phá, khai thác trái pháp luật đối với rừng phòng hộ ven biển. Thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng xói lở bờ biển, khôi phục đai rừng phòng hộ và nâng cao tác dụng của rừng phòng hộ ven biển. Hạn chế thấp nhất vi phạm đối với diện tích rừng phòng hộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh lý hợp đồng giao khoán, di dời dân, bố trí tái định cư, sớm khôi phục lại rừng phòng hộ biển Tây…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *