Việc tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã chưa đảm bảo quy trình

Thông qua hoạt động kiểm tra cải cách hành chính, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều hạn chế.

Trong quý III, có 7 đơn vị cấp tỉnh, 5 đơn vị cấp huyện có hồ sơ giải quyết trễ hạn; đối với các đơn vị cấp huyện, số hồ sơ trễ hạn do đơn vị tự báo cáo thấp hơn số liệu cập nhật của Trung tâm. Riêng đối với cấp xã, theo báo cáo, chỉ có huyện Phú Tân, Cái Nước và TP. Cà Mau có hồ sơ giải quyết trễ hạn ở cấp xã (số hồ sơ trễ hạn rất ít, chỉ chiếm 0,01%). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy việc tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị cấp xã chưa đảm bảo quy trình, thiếu phiếu hẹn; cập nhật hồ sơ vào sổ theo dõi không đầy đủ; không thể hiện ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân… Vì vậy, số liệu do các đơn vị báo cáo chưa thực chất.

Về đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh có 6.811 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 99,13%; đối với các huyện có triển khai một cửa hiện đại: Huyện Cái Nước có 587 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,49%; huyện Năm Căn có 1.536 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,46%; TP. Cà Mau có 7.975 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 99,45%.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh kiểm tra 5 đơn vị cấp tỉnh, 3 đơn vị cấp huyện. Kết quả cho thấy, đa số các đơn vị đã khắc phục tốt những hạn chế theo thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2017 về: Công khai TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; điều kiện làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế về: Công khai, giải quyết TTHC; sắp xếp, bố trí viên chức; công khai ngân sách; việc sử dụng chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử… Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận phản ánh, kiến nghị và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp thực hiện thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

UBND tỉnh Cà Mau nhận định trong hoạt động CCHC tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đối với công tác CCHC; chưa chủ động tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, dẫn đến một số tồn tại, hạn chế chậm được xử lý, khắc phục: Tiến độ tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chậm; giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân bị trễ hạn; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trên phần mềm một cửa điện tử của nhiều đơn vị cấp huyện còn thấp.

Thiếu sự quan tâm đến việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC… Một số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực còn hạn chế; trong tiếp nhận, thẩm định TTHC còn sai sót dẫn đến tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; nhiều TTHC thuộc lĩnh vực đất đai còn rườm rà, khó thực hiện nên nhiều tổ chức, cá nhân phải chọn làm dịch vụ đối với các thủ tục này.

Một số cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành kế hoạch phối hợp giải quyết TTHC chưa đúng quy định, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân có liên quan. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *