Vĩnh biệt người con trung hiếu của dân tộc Việt Nam

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

1. Hôm nay, ngày 6/10, cả dân tộc Việt Nam treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Và cũng hôm nay, hơn 90 triệu người dân đất Việt ở khắp ba miền Bắc – Trung – Nam vĩnh biệt người cộng sản kiên trung mẫu mực, người lãnh đạo gần dân, người con trung hiếu của dân tộc Việt Nam về thế giới vĩnh hằng.

Khó có thể nói hết, viết hết về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên báo chí, truyền thông; song đức liêm chính, mẫu mực, cần kiệm; tác phong giản dị khiêm nhường; sự quyết đoán trong công cuộc đổi mới của ông đã, đang và sẽ mãi được những người cộng sản chân chính, cán bộ đảng viên học tập noi gương. Đức thương dân, gần gũi nhân dân của ông đang được cán bộ, đảng viên trên toàn quốc nhân rộng, làm theo.

Trong nhiệm kỳ giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1991 – 1997), Tổng Bí thư Đỗ Mười không những là nhân vật xuất sắc không những về kế thừa sự nghiệp đổi mới nền kinh tế từ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – bắt đầu từ Đại hội Đảng ngày 6/12/1986; mà còn xuất sắc về đức liêm khiết, tác phong gần dân, thương dân với tư cách là người lãnh đạo.

Trong các đời Tổng Bí thư của Đảng ta, Tổng Bí thư Đỗ Mười được xem là một trong những chiến sĩ cộng sản kiên trung, là học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mẫu mực, liêm chính.

Tổng Bí thư Đỗ Mười với các đại biểu dự Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 6/1991). Ảnh: TTXVN

Ở thế kỷ 20, nếu nói đến sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước chuyển từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường gắn liền với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; thì nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gắn liền với những thành tựu phát triển, đưa nước nhà từ lạm phát trầm trọng đến thoát nghèo, từng bước làm giàu, xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế “ngăn sông cấm chợ”.

Trong lĩnh vực ngoại giao, ông là nhân vật nổi tiếng đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi cấm vận của Mỹ mà suốt 23 năm trước đó, các nhà lãnh đạo chưa làm được.

2. Hôm nay, dân tộc Việt Nam tưởng nhớ và tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về lòng đất mẹ trong niềm đau thương của gia quyến, sự nuối tiếc của các nhà lãnh đạo, sự khâm phục của triệu triệu người dân Việt Nam, sự kính trọng của bầu bạn quốc tế. Dẫu vẫn hiểu – yếu của mỗi đời người, sự trở về với lòng đất mẹ là “hành trình cuối” trong cõi nhân sinh; song sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để lại trong lòng dân tộc Việt Nam niềm tiếc thương, kính trọng, khâm phục.

Đau thương mất mát sẽ qua, nhưng những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong suốt cuộc đời làm cách mạng; đức liêm chính, trí nhân văn, tác phong thương dân của ông mãi là những bài học kinh nghiệm, là “tiêu chí căn bản” của những người cộng sản chân chính trong lãnh đạo đất nước hiện tại và trong tương lai.

Bộ đội Lữ đoàn 171 treo cờ rủ để quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

101 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là “tấm thẻ số 1” có tuổi đại thọ so với các Tổng Bí thư trước đó. Ông cũng sẽ mãi là một trong những “ngôi sao lãnh đạo” trong lòng Việt Nam về đức độ liêm chính, sự gần gũi yêu thương, chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn thịnh, dân tộc an bình.

Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư Đỗ Mười – người con trung hiếu ngời sáng của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *