VNPT – tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ di động – băng rộng và dịch vụ số – công nghệ thông tin

Năm 2019, Hội nghị Cụm Công đoàn số 9 do VNPT Cà Mau đăng cai tổ chức.

Cụm công đoàn số 9 gồm các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Trong năm 2018, Công đoàn các đơn vị trong cụm đã tham gia chuyên môn ngay từ đầu năm; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, kinh doanh, cơ chế kinh tế, cơ chế phối hợp chung nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo động lực cho các đơn vị duy trì và phát triển dịch vụ, tăng thị phần, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng hiệu quả SXKD của các đơn vị.

Năm 2019, là năm triển khai nhiều nội dung quan trọng của Tập đoàn: Chiến lược VNPT 4.0; tiếp tục chuyển mạng giữ số, các công tác chuẩn bị cổ phần hóa Tập đoàn; thống nhất mô hình tổ chức mới, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin theo định  hướng mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận xoay quanh các nội dung về tận dụng thế mạnh của địa bàn, của đơn vị trong hoạt động SXKD, phát triển các dịch vụ, phát triển thị trường, đặc biệt là tập trung các dịch vụ chủ lực vấn đề phối hợp kinh doanh, kỹ thuật, giải pháp thực hiện chăm sóc khách hàng, phối hợp kinh doanh trên cùng địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *