Vốn tín dụng chính sách giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Đây là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng CSXH tổ chức vào sáng ngày 15/7. Tham dự hội nghị, có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng CSXH nói chung và hoạt động của Ngân hàng CSXH nói riêng.

100% các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương, chính quyền các cấp đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín dụng CSXH phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chủ động bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH, gắn việc huy động và sử dụng nguồn vốn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Tín dụng CSXH được thực hiện thông qua Ngân hàng CSXH đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao.

Tín dụng CSXH đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó tập trung ưu tiên cho vay ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; hơn 24.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn và gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách…

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư trong thời gian tới, phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 40. Hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng xã hội phù hợp với thực tiễn, đồng thời bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng xã hội.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện tín dụng CSXH.

Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, làm tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng CSXH và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội nhận dịch vụ ủy thác, tình hình sử dụng vốn của người vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *