Vực dậy, phát triển phong trào thể dục – thể thao ở địa phương

Tham quan thực tế tại Trung tâm Văn hóa xã Tắc Vân, các học viên được học hỏi về mô hình, cách thức hoạt động sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

Ban Chủ nhiệm Trung tâm đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động giao lưu trong hội viên, đoàn viên. Hiệu quả đã qua là Trung tâm vận động nguồn xã hội hóa trên 4 tỷ đồng, đầu tư nhiều hạng mục phù hợp, hướng đến phục vụ cho nhiều độ tuổi; đồng thời nguồn thu từ cho thuê sân bãi, giúp Trung tâm có thêm kinh phí hoạt động…

Học viên là cán bộ, công chức, cộng tác viên TDTT các xã trong tỉnh. Lớp tập huấn do Tổng Cục TDTT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức, khai mạc vào ngày 4/10; nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên TDTT cơ sở. Từ đó nhằm vực dậy, phát triển phong trào TDTT ở địa phương theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời để học viên mạnh dạn tham mưu với cấp ủy những cách làm hay, hiệu quả, để trung tâm văn hóa các xã phát huy hết công năng.

Các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung như đường lối, quan điểm của Đảng về TDTT, TDTT cho mọi người, kiểm tra đánh giá phát triển TDTT quần chúng, xây dựng kế hoạch phát triển TDTT, phát triển TDTT ở xã, hệ thống thông tư về lĩnh vực TDTT trong xây dựng NTM…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *