Vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm là dịp để bà con nhân dân các dân tộc trong khu dân cư cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc hơn về vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân, nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Chơi bắt vịt mang lại nhiều lý thú trong ngày hội

Ấp 3 là chỉ đạo điểm trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Thới Bình. Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành người dân nơi đây đoàn kết hăng hái thi đua sản xuất ổn định kinh tế. Hiện tại, với nhiều mô hình kinh tế như nuôi cá chình, các bống tượng, nuôi tôm càng xanh, cải tạo vườn tạp… người dân nơi đây đã có thu nhập đáng kể và ổn định. Qua đây góp phần quan trọng trong xây dựng xã nông mới, huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Trong khuôn khổ của ngày hội, rất nhiều người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian đầy lý thú như kéo co, đập bong bóng, bắt vịt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *