Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau hướng dẫn xác lập hồ sơ vi phạm

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ xác lập hồ sơ vi phạm ban đầu trong các lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp, đất đai. Đồng thời lồng ghép một số nội dung các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan, các tình huống xử lý để cán bộ theo dõi, làm cơ sở thực hiện.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ đang công tác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nắm rõ công tác xử lý các văn bản vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và thủy sản. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả, hiệu lực, tăng cường quản lý Nhà nước đối công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thủy sản từng bước đi vào nền nếp, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ diện tích đất rừng và các loài động vật quý hiếm trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *