Xã bãi ngang về đích xây dựng nông thôn mới

Đời sống của người dân không ngừng đổi thay khi xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, khi bắt đầu xây dựng NTM, Khánh Tiến chỉ đạt 8/19 tiêu chí, đời sống kinh tế của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và một bộ phận nhỏ làm nghề khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; kết cấu hạ tầng còn chưa hoàn chỉnh; việc áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của người dân còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, sau 3 năm xây dựng NTM, với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Khánh Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Nữa, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Tiến, cho biết, ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, xã đã xác định người dân có vai trò rất quan trọng, là chủ thể thực hiện và hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, xã đã tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, người dân trong xã để mọi người hiểu được vai trò, trách nhiệm… Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của nhân nhân. Ngoài đóng góp tiền của, người dân còn đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa…

Trong tổng số vốn đầu tư hơn 540 triệu đồng xây dựng NTM của xã, có gần 250 triệu đồng là vốn đóng góp của nhân dân. Nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và người dân trên địa bàn xã, nên việc thực hiện các tiêu chí khó: Nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông nông thôn… đã được triển khai hiệu quả, giúp xã về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Bí thư Chi bộ Ấp 1, cho biết, tiêu chí khó nhất trong xây dựng NTM tại đây là cơ sở vật chất văn hóa. Bởi, trước đây mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa là quá lớn so với mức thu nhập của người dân trong ấp, không có quỹ đất xây dựng nên ấp không xây dựng được nhà văn hóa. Các cuộc họp ấp trước đây đều phải tổ chức nhờ ở nhà dân.

Hệ thống lộ giao thông phát triển, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong ấp tự đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng trụ sở văn hóa, khuôn viên, sân thể thao… Có nhà văn hóa khang trang, người dân trong ấp ai cũng vui mừng, phấn khởi và thêm quyết tâm hoàn thành tất cả các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Về Khánh Tiến hôm nay, sự thay đổi đã hiện rõ, trên 95% lộ giao thông nông thôn được bê-tông hóa, sạch đẹp, ấp liền ấp; trên 98% người dân được sử dụng điện an toàn; không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,65%.

Không chỉ đóng góp của cải vật chất, ngày công lao động về xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê-tông… sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM ở Khánh Tiến còn thể hiện ở việc loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước, từng bước phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo; ý thức trong việc bảo vệ môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm; sáng tạo nhiều cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Phát huy được vai trò và quyền làm chủ của nhân dân, Chương trình xây dựng NTM ở Khánh Tiến đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 3 năm triển khai, đến thời điểm này, Khánh Tiến đã về đích trong xây dựng NTM và sẽ được tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào Quý I năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *