Xã Khánh Lâm giảm 716 hộ nghèo trong 3 năm

Bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc tại với lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm.

Khánh Lâm là xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Xã có 14 ấp với 3.524 hộ, trong đó có 553 hộ dân tộc Khmer; có 210 hộ nghèo, chiếm 5,96%; cận nghèo 56 hộ, chiếm 1,69%.

Những năm qua, nhờ định hướng sản xuất đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương, đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển, đặc biệt là hình thành vùng sản xuất chuyên lúa, lúa – tôm kết hợp cho hiệu quả và năng suất cao.

Công tác an sinh xã hội và chăm lo cho đời sống của người dân được thực hiện tốt. Những năm qua, có 1.110 hộ được hỗ trợ giảm nghèo thông tin, thông qua hình thức hỗ trợ tivi và đầu thu kỹ thuật số với tổng kinh phí trên 555 triệu đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, trong 3 năm có 6 dự án được phê duyệt triển khai trên địa bàn xã, với 125 hộ tham gia, tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135 trên 1,4 tỷ đồng, vốn dân đối ứng trên 760 triệu đồng…

Qua đó, góp phần giảm 716 hộ nghèo trên địa bàn xã trong 3 năm 2018 – 2020. Cụ thể, năm 2018 giảm 117 hộ, năm 2019 giảm 252 hộ, năm 2020 giảm 347 hộ nghèo.

Đoàn khảo sát Ban Văn hóa – Xã hội gặp gỡ, tìm hiểu đời sống hộ bà Danh Thị Do (người áo xanh), dân tộc Khmer ở Ấp 13, hộ thoát nghèo nhờ được hỗ trợ từ các dự án phát triển sản xuất và ý thức vươn lên của gia đình.

Bên cạnh những thuận lợi, địa phương gặp một số khó khăn trong công tác thu hồi vốn đối ứng cho các dự án phát triển sản xuất, nhất là đối với hộ nghèo; ảnh hưởng của thời tiết hạn hán, ngập mặn, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tác động tiêu cực đến năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi của bà con; các thiết bị hỗ trợ giảm nghèo thông tin chất lượng không cao, chưa phát huy tối đa hiệu quả chương trình…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong công tác giảm nghèo, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo đạt hiệu quả, góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo. Đề nghị địa phương rà soát, báo cáo kỹ các nội dung còn chưa rõ do thành viên trong Đoàn đặt ra, cũng như đề xuất những kiến nghị cụ thể, làm cơ sở để Đoàn đề xuất cấp trên trong công tác giảm nghèo thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *