Xã Việt Thắng đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Việt Thắng.

Việt Thắng là xã xa trung tâm huyện, năm 2010- năm bước đầu thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Sau gần 5 năm xã Việt Thắng đã đạt được 18/18 tiêu chí (không thực hiện têu chí chợ nông thôn).Nhiều tiêu chí được đánh giá cao như: lộ giao thông nông thôn phát triển rộng khắp; công tác quy hoạch đến nay đã hoàn thành các đề án, đồ án đều được cấp thẩm quyền phê duyệt; hệ thông thủy lợi đáp ứng nhu cầu cho phát triển sản xuất; hệ thông lưới điện được quan tâm đầu tư đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm; cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định; xã có khu mua bán tập trung; hệ thông thông tin liên lạc được đầu tư đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc; công tác xóa đói giảm nghèo nhiều năm qua được các cấp chính quyền quan tâm. Đến nay xã còn 32 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,6% số hộ trong toàn xã….

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân -Võ Trương Giang, trao giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tổng số nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM mới trên địa bàn là 179 tỷ 665 triệu đồng. Trong đó: ngân sách tỉnh 48 tỷ 846 triệu đồng; ngân sách huyện 27 tỷ 505 triệu đồng; ngân sách xã 1 tỷ 009 triệu đồng; nhân dân đóng góp 68 tỷ 904 triệu đồng và các nguồn vốn lồng ghép, huy động từ các chương trình dự án 3 tỷ 201 triệu đồng.

Được biết, xã Việt Thắng là xã thứ ba của huyện Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới sau hai xã là Tân Hưng Tây và Tân Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *