Xác định lộ trình đưa thị trấn Năm Căn lên đô thị loại III

Trong Quý I, tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản đạt trên 8.000 tấn (tăng 12,11%, đạt 23,64% kế hoạch); thu ngân sách đạt 30,56% dự toán (tăng 48,9% so với cùng kỳ); xây dựng nông thôn mới bình quân các xã đạt 12 tiêu chí theo chuẩn mới.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã cấp mới 128 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên 77ha, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 254 giấy, cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42 giấy…

Đến nay, huyện có 24/31 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 77,42%). Trong đó, có một trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Huyện đang chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình xây dựng Trường THCS xã Tam Giang đạt chuẩn trong năm 2018.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo được huyện chỉ đạo sát sao; hỗ trợ và giải quyết việc làm cho trên 900 lao động nông thôn. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, hoàn thành tốt công tác tuyển quân, có 64 tân binh lên đường nhập ngũ.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, trong Quý I, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận 875 hồ sơ, giải quyết trước hạn 122 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 749 hồ sơ, 3 hồ sơ đang giải quyết, 1 hồ sơ trễ hẹn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi: Huyện ủy, UBND huyện trong thời gian tới cần chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cấp các tiêu chí đã đạt được, thực hiện tốt phương châm “làm tới đâu chắc tới đó” không chạy theo thành tích. Phối hợp tốt với các sở, ngành có kế hoạch chi tiết để “trả nợ” những chỉ tiêu chưa đạt của đô thị loại IV, từ đó xác định lộ trình đưa thị trấn Năm Căn lên đô thị loại III. Đồng thời phải quản lý chặt quỹ đất công, xác lập ngay quyền sử dụng đất, quản lý chặt trật tự mua bán trên địa bàn, giữ vững trật tự đô thị, tạo nét đẹp văn minh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *