“Xây dựng kế hoạch hai chiều để phát triển các mô hình kinh tế”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (bìa phải) khảo sát mô hình nuôi tôm tít tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

Đoàn đến khảo sát nhiều mô hình tại các xã: Lâm Hải, Hàm Rồng và Hàng Vịnh. Trong năm 2018, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng nhanh.

Như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, nếu cuối năm 2017 ở huyện chỉ có hơn 80ha, với 77 hộ thì đến nay đã lên đến hơn 180ha, với 178 hộ.

Hay như mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, từ 4.507ha vào cuối năm 2017, đến nay đã lên 7.245ha; mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến ít thay nước đến nay có 253ha (cuối năm 2017 có 147ha); mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn từ 10ha cách đây một năm nay đã lên con số 672ha.

Ngoài ra, một số mô hình nuôi kết hợp khác cũng được nhân rộng khá nhanh: Tôm – sò huyết đến nay đạt 1.704ha so với 1.449ha cuối năm 2017; mô hình tôm – vọp đạt 169ha; mô hình chuyên cua 11,6ha; mô hình nuôi tôm tít, hiện toàn huyện có 57ha so với 8ha cuối năm 2017…

Mặc dù đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng nhanh, nhưng công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Đa số người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi đối tượng nuôi, loại hình nuôi, chỉ sản xuất dựa vào tập quán canh tác truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo, trong xây dựng kế hoạch phải tiến hành hai chiều, tức dựa trên cơ sở đề xuất đăng ký, nhu cầu của người dân mới xây dựng kế hoạch và từ đó triển khai thực hiện. Chỉ có cách làm này mới nắm được có bao nhiêu hộ nuôi, trồng; từ đó có kế hoạch hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật và cả việc tìm đầu ra. Để làm được việc này, các ngành chức năng, đoàn thể phải vào cuộc, phải có sự thống nhất từ trên xuống dưới. Cần có giải pháp huy động vốn từ nhiều nguồn, chứ không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có hướng dẫn vấn đề này cho huyện và cho xã trong thực hiện. Phải có sự chỉ đạo chặt chẽ giữa các ngành chức năng và đoàn thể trong thực hiện nhân rộng mô hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *