Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng công an

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ Công an tỉnh.

150 mô hình đảm bảo an ninh trật tự

Thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) – công an tỉnh, cho biết hằng năm Giám đốc Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra các mặt công tác đối với công an các đơn vị, huyện, thành phố; trong đó có nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, làm cơ sở để nhận xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xét phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh tổ chức sơ kết 3 chương trình phối hợp, hành động; hoàn thành 3 báo cáo chuyên đề; 3 báo cáo định kỳ 6 tháng, 4 báo cáo định kỳ 1 năm liên quan đến công tác dân vận.

Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ về ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, các cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT, trật tự ở cơ sở; thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Để đảm bảo ANTT địa bàn nông thôn, Công an trong tỉnh tiếp tục phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Dân vận khéo” về ANTT. Tổ chức lồng ghép thực hiện tốt các phong trào này nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của cộng đồng khu dân cư, đảm bảo trật tự, kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, người dân yên tâm lao động sản xuất, đời sống văn hóa, tinh thần từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Trong số 150 mô hình Công an tỉnh đang thực hiện, có 84 mô hình thực hiện ở 82 xã, trong đó 18 mô hình được xây dựng ở 10 xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2018 và 2019, 2 mô hình Công an tỉnh đăng ký về Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Mô hình Dân vận khéo “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Tam Giang Tây (huyện Năm Căn).

Tăng cường phục vụ nhân dân

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh tăng cường cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, thực hiện cơ chế “Một cửa” liên thông, duy trì ngày làm việc thứ Bảy với khẩu hiệu “Ngày thứ Bảy – vì nhân dân phục vụ”; thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng, chuyển kết quả cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu qua đường bưu điện; cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn cơ sở làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, người tàn tật…, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết để không gây phiền hà cho nhân dân.

Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính Công an tỉnh Cà Mau là 74 điểm (đạt loại Khá); năm 2017 là 87 điểm, tăng 13 điểm (đạt loại Tốt); năm 2018 là 91,25 điểm, tăng 4,25 điểm (đạt loại Tốt). Từ 1/1/2018 đến 30/6/2019, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh có chức năng giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông, phòng chống cháy, nổ) đã tiếp nhận 70.856 hồ sơ; kết quả, giải quyết đúng thời hạn 48.301 hồ sơ, trước hạn 13.369 hồ sơ.

Cán bộ chính quyền địa phương, Công an, Quân sự, đoàn thể xã Tân Tiến (huyện Đầm Dơi) tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm.

Các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; cung cấp nhiều tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Phó Trưởng Công an xã Hiệp Tùng (huyện Năm Căn), ông Nguyễn Hoàng Thành cho biết: “Để dân tin, dân ủng hộ, công an, chính quyền địa phương phải xông xáo, tích cực, gần dân, triển khai thực hiện mô hình phải thiết thực. Trên cơ sở những việc làm hiệu quả, bà con hăng hái tham gia, đồng tình ủng hộ… Từ đó, các mô hình phòng chống tội phạm triển khai trong dân mang lại hiệu quả rất cao, giúp địa phương sớm đạt tiêu chí số 19 về ANTT từ nhiều năm trước đây”.

Thực tế cho thấy, công tác dân vận của lực lượng Công an trong tỉnh đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an. Công tác dân vận gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sự phát triển, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực. Các mô hình “Dân vận khéo” về ANTT được quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện, thu hút được sự tham gia, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hằng năm, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được quan tâm tổ chức, qua đó thu hút, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến cho lực lượng công an, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *