Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, hiệu quả bền vững

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các huyện, TP. Cà Mau, 82 xã và 70 hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau khen thưởng 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”. Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Diện mạo nông thôn đổi thay tích cực

Qua 10 năm xây dựng NTM, toàn tỉnh đạt được 1.119 tiêu chí, bình quân đạt 13,65 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm xuất phát (năm 2010 chỉ đạt 3,5 tiêu chí/xã). Có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, đạt 36,6%, tăng 36,6% so với năm 2010; không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc. Đến nay, có 81/82 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã và 35 xã đạt tiêu chí Giao thông, tăng 40,2% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm theo từng năm. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 42 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2 lần so với năm 2010), trong đó khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng (tăng 2,2 lần so với năm 2010), cao hơn mức bình quân ở ĐBSCL và cả nước. Cuối năm 2018, toàn tỉnh chỉ còn hơn 12.000 hộ nghèo (chiếm 4,04%), trong đó khu vực nông thôn giảm còn 4,77%.

Tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình giai đoạn 2010-2019 gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp hơn 3.000 tỷ đồng (chiếm 51,5%), vốn dân góp gần 1.700 tỷ đồng (chiếm 28%).

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải khẳng định: Cà Mau với xuất phát điểm thấp, qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, văn hóa,…

Các mô hình phát triển sản xuất từng bước có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ngừng được củng cố; cảnh quan, môi trường dần được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn chậm so với yêu cầu và thấp hơn so với trung bình của cả nước, vùng ĐBSCL (tỷ lệ xã đạt NTM của cả nước là 50,8% và vùng ĐBSCL là 43,8%). Môi trường nông thôn ở nhiều nơi bị ô nhiễm do tác động của sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, tác động của biến đổi khí hậu và chất thải sinh hoạt của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các giải pháp, cách làm hay trong huy động các nguồn lực thực hiện chương trình; vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn….

Chú trọng đến các tiêu chí về đời sống của người dân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm trong xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025: “Từng cấp, từng ngành và các cơ quan, đơn vị cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên lâu dài, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ các nguồn lực và mỗi người dân cùng chung tay thực hiện. Nâng cao hơn nữa vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định xây dựng NTM phải đảm bảo thực chất, hiệu quả bền vững, không được trông chờ ỷ lại. Quan tâm chú trọng đến các tiêu chí về đời sống, thu nhập của người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát động phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2020 – 2025, đề nghị từng địa phương phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn đọng, đưa ra phương hướng phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành cùng 9 huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua thực hiện “Cà Mau chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2020 – 2025.

Nhấn mạnh việc không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, công tác xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên tinh thần không chạy theo thành tích, mà phải đi vào chất lượng. Thực hiện nghiêm túc việc công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM, đảm bảo chất lượng, thực chất và đúng quy định.

Về huy động nguồn lực, không huy động quá sức dân, mà chú trọng phát triển kinh tế nông thôn để tăng thêm thu nhập của người dân. Xây dựng các mô hình NTM gắn với đô thị ven đô; mô hình NTM văn hóa; mô hình NTM gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), du lịch; mô hình NTM có vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị, công nghệ cao…, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ rõ.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM, bình quân số tiêu chí/xã đạt ít nhất 16,5 tiêu chí và có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, bình quân số tiêu chí/ xã đạt từ 17 tiêu chí; có từ 80% số xã trở lên đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; 15 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, trong đó có 7 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”; có từ 2 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn huyện NTM.

Giai đoạn 2025-2030, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM; có 30 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, trong đó có 15 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”; có thêm từ 2 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn huyện NTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *