Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm cao nhất, nhưng không chạy theo thành tích

Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể…, nâng cao mức sống nhân dân.

Huy động mạnh hơn nữa nguồn lực xã hội hóa

Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp: Hiến đất mở đường; đóng góp công sức, kinh phí xây dựng công trình phúc lợi xã hội… Tuy nhiên, các tiêu chí cần vốn lớn vẫn còn ở mức thấp: Giao thông 56,1%, trường học 56,1%, cơ sở vật chất văn hóa 58,5%… “Nguồn lực nhà nước có hạn, chúng ta cần huy động mạnh hơn nữa nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Là huyện chỉ đạo điểm về đích NTM năm 2020, tuy nhiên đến nay, Thới Bình mới có 5/11 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 45,45%), bình quân mỗi xã đạt 17,09 tiêu chí. Khó khăn lớn của huyện này là các tiêu chí: Giao thông, điện, trường học… Ông Lý Minh Vững, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Năm nay, huyện phấn đấu có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia, hiện 3 trường đang hoàn thiện, còn 2 trường chưa thể phân bổ nguồn vốn. Về giao thông, còn 2 cầu, 28 điểm tránh xe, nhiều tuyến đường nông thôn cần thêm vốn để xây dựng, mở rộng. Hiện xã Tân Lộc Bắc đã đủ điều kiện công nhận NTM”.

Cà Mau thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kêu gọi sự chung tay từ các nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 1.119 tỷ 735 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp chiếm 30%, vốn cộng đồng dân cư, doanh nghiệp chiếm 25%, cùng các nguồn lồng ghép, vốn tín dụng… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, thực hiện tốt phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng NTM”, trước tiên là coi trọng công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Khi dân được biết, dân được bàn, dân được làm và dân được kiểm tra, thì sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân được đánh giá mạnh lên từng ngày, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để đạt được nhiều chỉ tiêu trong xây dựng NTM.

Phú Tân là huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM. Huyện ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết mang tính chuyên đề, lấy sức dân để phục vụ cho dân dưới sự tiếp sức hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Ông Trần Minh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện: “Hàng năm, huyện đều phân công cán bộ phụ trách xã về xây dựng NTM, tùy số ấp để phân công từ 5 – 17 cán bộ, trong đó có các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các phòng, ban. Đối với xã thì phân công cán bộ xuống ấp cùng sinh hoạt chi bộ. Việc sơ kết rút kinh nghiệm đối với ấp định kỳ 2 tuần, với xã thì 1 tháng/lần và cấp huyện theo quý. Cán bộ huyện ưu tiên dành ngày thứ Ba, thứ Năm đi cơ sở, những thời điểm nước rút thì không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ”. Đến nay, Phú Tân có 4/8 xã NTM. Năm 2020, huyện chọn xã Phú Tân xây dựng đạt chuẩn, chỉ đạo xã Tân Hải đạt NTM nâng cao.

Phải tính đến hiệu quả của từng tiêu chí trong thực tiễn

Từ sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, đến nay toàn tỉnh đạt được 1.274 tiêu chí, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, tăng gấp 4,4 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã) và tăng 2,3 tiêu chí/xã so với năm 2018. Đáng chú ý, tỉnh có 82/82 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 74/82 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, chiếm 90,2%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử băn khoăn, phải tính đến hiệu quả của từng tiêu chí trong thực tiễn, chứ không phải đạt là tốt, là đủ, nên phải không ngừng nâng cao chất lượng.

Xanh mát những cung đường nông thôn mới.

Cà Mau phấn đấu đến cuối năm 2020, có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; có từ 41 xã trở lên (tương đương 50% trở lên) đạt chuẩn NTM, từ 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có từ 27 ấp khó khăn đạt chuẩn NTM; đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên, thu nhập tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015.

Tin phấn khởi được ông Lý Khánh Ly – Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết, hiện xã Hòa Thành và Hòa Tân đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, nâng tổng số 7/7 xã NTM. Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Năm nay, tỉnh chọn 5 xã để tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM, gồm: Tân Tiến (huyện Đầm Dơi); Thới Bình và Biển Bạch (huyện Thới Bình); Khánh Lâm (huyện U Minh) và Đất Mới (huyện Năm Căn). Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí, trong đó Khánh Lâm và Tân Tiến đạt 15/19 tiêu chí, Biển Bạch và Đất Mới đạt 14/19 tiêu chí, riêng xã Thới Bình đạt 12/19 tiêu chí.

Một trong những giải pháp quan trọng, tiên quyết được đưa ra nhằm đẩy nhanh chất lượng, tiến độ xây dựng NTM là đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng và phát triển liên kết chuỗi giá trị. Tỉnh sẽ củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM, gắn xây dựng mô hình sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực… để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.

Đối với 30 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỉnh sẽ tiến hành rà soát từng tiêu chí, qua đó phân loại các xã có tiêu chí chưa đảm bảo, để có kế hoạch củng cố, nâng chất theo Bộ Tiêu chí hiện hành. Đối với xã có các tiêu chí đảm bảo thì tiếp tục nâng cao chất lượng, đồng thời lựa chọn xã có điều kiện thuận lợi để thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, làm cơ sở nhân rộng. Phó Chủ tịch Lê Văn Sử nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong xây dựng NTM, bởi đã qua, nơi nào người đứng đầu quan tâm, xem trọng xây dựng NTM thì nơi đó đạt được kết quả tốt. Song song đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được phân công phụ trách địa bàn về NTM phải có kế hoạch kiểm tra, thúc đẩy thường xuyên, để kịp thời nắm bắt, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *