Xây dựng văn hóa nông thôn mới

Xã Tân Trung đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tháng 12/2019.

Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, chỉ có hai tiêu chí về văn hóa, nhưng các tiêu chí này gần như bao hàm hết các tiêu chí còn lại. Bởi xét đến cùng, các tiêu chí xây dựng NTM muốn đạt được kết quả bền vững, đều bắt nguồn từ ý thức và sự tự giác của người dân, đó chính là nếp sống văn hóa.

Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa NTM chính là kế thừa, phát huy và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những quy định, tiêu chuẩn phù hợp, những năm qua, Huyện ủy – UBND huyện Đầm Dơi đã ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, huyện đã có 4 xã được công nhận xã văn hóa NTM, gồm: Tân Dân, Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương và Tân Trung.

Xã Tạ An Khương hiện có hơn 2.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm hơn 92%), 9/9 ấp đều có câu lạc bộ đờn ca tài tử, 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền; có 1 câu lạc bộ đờn ca tài tử 3 thế hệ với 27 thành viên, hoạt động định kỳ 2 lần/tháng, đạt hiệu quả cao. Phó Chủ tịch UBND xã, ông Đặng Minh Luận: “Xã tập trung chỉ đạo các ấp xây dựng đời sống văn hóa, đến nay có 8/9 ấp đạt chuẩn văn hóa. Người dân rất đồng thuận trong xây dựng văn hóa NTM, từ việc cùng nhau làm hàng rào cây xanh, trang trí đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đến vận động con cháu trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không xảy ra tệ nạn xã hội, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt”.

Cầu giao thông nông thôn ấp Tân Phú, xã Tân Trung, do người dân đóng góp xây dựng.

Xã Tân Trung có hơn 2.100 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa năm 2019, chiếm hơn 86%; trong đó gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên hơn 1.700 hộ, chiếm hơn  81%. 6/6 ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 4 ấp giữ vững danh hiệu Ấp đạt chuẩn văn hóa liên tục 5 năm. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thanh Liêm: “Xã tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong lễ cưới, lễ tang. Người dân rất đồng tình, cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đặc biệt, nhiều hộ dân còn đồng lòng, chung sức với chính quyền tuyên truyền cho những hộ dân khác thực hiện nếp sống văn hóa trong xóm, ấp, nên bộ mặt văn hóa tiến bộ rõ nét”.

Xuyên suốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Chương trình xây dựng NTM ở huyện Đầm Dơi không chỉ là câu chuyện của xây dựng hạ tầng, phát triển mô hình, nâng cao thu nhập… mà còn là hành trình bền bỉ, nhằm khơi dậy, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và trong từng ấp, khóm của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng.

“Để phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng NTM, thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh ở từng ấp, khóm, gia đình. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Bo chia sẻ.

Bên cạnh đó, huyện sẽ phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến cơ bản về thực hiện nếp sống đẹp, văn minh trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *