Xem xét hoán đổi 150ha đất rừng tại Công ty CP Khánh Linh

Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ thông tin về diện tích thu hồi, hoán đổi cũng như xây dựng phương án bồi hoàn, ổn định cuộc sống người dân trong khu vực lâm phần.

Đây là khu vực Lâm ngư trường Sông Trẹm trước đây, đã thu hồi của 130 hộ nhận giao khoán. Sau thu hồi sẽ giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty U Minh Hạ) quản lý và lập phương án giao thêm đất cho các hộ dân có liên quan. Đồng thời, thu hồi khu vực đất rừng khác của Công ty U Minh Hạ để cho Công ty CP Khánh Linh thuê lại theo hình thức hoán đổi vị trí đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện U Minh có buổi làm việc và đi đến thống nhất với Công ty Khánh Linh về vị trí, diện tích hoán đổi, tính toán giá trị đầu tư… Trước ngày 20/8/2018 trình UBND tỉnh xem xét để xây dựng phương án bồi hoàn giá trị đầu tư, thủ tục thu hồi, cho thuê đất…

Song song đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử yêu cầu Công ty U Minh Hạ khẩn trương điều chỉnh, bổ sung phương án giao thêm đất cho các hộ dân có liên quan, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/8 để xem xét.

Cùng thời gian này, đơn vị phải xây dựng phương án hỗ trợ hoa lợi dưới tán rừng cho các hộ dân giao khoán năm 1993 và bị thu hồi năm 1996. Nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì thẩm định, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 24/8 để xem xét, quyết định.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện U Minh chủ trì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát việc giao khoán và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Vấn đề này đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn 5338, ngày 16/7/2018.

Như chúng tôi đã thông tin trước đây, năm 1993, Lâm ngư trường Sông Trẹm hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp cho các hộ dân theo tuyến bờ bao từ Kênh 14 đến Kênh 25, thuộc Tiểu khu 001, 004 và 007 (xã Khánh Thuận), với diện tích bình quân mỗi hộ là 100m ngang, 1.000m dọc. Tổng diện tích giao khoán cho 130 hộ dân là 1.103,86ha với thời hạn 20 năm. Đến năm 1996, Lâm ngư trường Sông Trẹm bất ngờ thu hồi 500m đất rừng cho thuê theo chiều dọc phần hậu đất của các hộ nhận giao khoán với tổng diện tích 529,86ha.

Điều đáng nói ở đây là khi thu hồi đất của người dân, Lâm ngư trường Sông Trẹm không có phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chưa bồi hoàn cho dân thành quả lao động trên phần đất đã thu hồi.

Thêm vào đó, ngay sau khi thu hồi, Công ty giao khoán lại cho 38 hộ dân khác với diện tích 290,13ha; liên doanh liên kết cùng 2 hộ dân trên phần diện tích 89,73ha; cho Công ty Khánh Linh thuê đất trồng rừng 150ha.

Sau nhiều lần giải quyết khiếu nại, khiếu kiện theo phương án có lợi nhất cho người dân, UBND tỉnh cũng đã chủ trương giao đất cho những hộ dân gốc đã thuê khoán trước đây để ổn định cuộc sống, buộc Công ty U Minh Hạ tiến hành các biện pháp bồi hoàn thành quả lao động đối với phần đất trước đây thu hồi mà chưa bồi hoàn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *