Xoay quanh chuyện cấp phép bến phà Tam Bô: UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Trước đó, bà Hà Thị Thu (ngụ ấp Tân An B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi) có đơn phản ánh về việc Sở Giao thông vận tải mắc nhiều sai sót trong việc cấp phép xây dựng bến phà của gia đình. Nội dung phản ánh được tóm tắt như sau: Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép cho ông Hà Văn Tám (cha bà Thu) mất thời gian 5 tháng nhưng lại có hiệu lực 2 tháng. Sở này còn cấp thêm giấy phép hoạt động cho ông Lê Thực Hiện, là vi phạm pháp luật về thủ tục hành chính, cụ thể là không nằm trong quy hoạch, không có bến đối lưu. Cùng một vị trí mà có hai bến phà được cấp phép, theo bà Thu là không hợp lý.

Vị trí xây dựng bến phà Tam Bô, nơi xảy ra tranh chấp.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, theo phân quyền, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra thực tế và có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Kết quả kiểm tra có nhiều nội dung đúng với phản ánh của bà Thu. Qua kiểm tra thực tế, Sở Giao thông vận tải có tiếp nhận và giải quyết cấp lại giấy phép hoạt động bến phà Tam Bô cho ông Hà Văn Tám. Tiếp nhận hồ sơ ngày 19/11/2014, cấp lại giấy phép ngày 26/5/2015, hiệu lực của giấy phép có thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c, khoản 3 và khoản 4, Điều 13 của Thông tư số 50/2014/TT – BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng và bến thủy nội địa, thời gian cấp lại giấy phép là 3 ngày làm việc. Thời gian hiệu lực của giấy phép được cấp lại bằng thời hạn sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ bến hoặc theo đề nghị của chủ bến. Đối chiếu quy định này, thì việc Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép cho ông Tám thời gian trên 5 tháng và có hiệu lực 2 tháng là chưa đúng với quy định nêu trên.

Việc có hay không chuyện cùng một vị trí nhưng lại được cấp phép xây dựng hai bến phà. Qua xác minh của Sở Tư pháp thì Sở Giao thông vận tải có tiếp nhận và giải quyết 2 hồ sơ cho bến “Tam Bô 2” cho ông Hiện. Tuy nhiên, việc Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bến phà “Tam Bô 2” chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 50/2014/TT – BGTVT. Nghĩa là bến “Tam Bô 2” không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 373/VP-XD thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh về việc không có ý kiến chấp thuận cho đầu tư xây dựng bến “Tam Bô 2” cho ông Hiện.

Ngoài ra, về phía quan điểm của Sở Giao thông vận tải cho rằng việc cấp giấy phép cho ông Tám và ông Hiện tại bến Tam Bô là do UBND huyện Đầm Dơi kiến nghị theo phương án “mỗi người hoạt động một nửa thời gian đối lưu với Bạc Liêu”. Nhưng trên thực tế, ở cả hai giấy phép được Sở Giao thông vận tải cấp dựa trên hai hồ sơ riêng biệt và về mặt pháp lý, có giá trị như nhau. Nội dung trong giấy phép không có ghi chia cử để hoạt động đón khách, nên theo quy định thì không thể hạn chế thời gian hoạt động của hai bến này.

Liên quan đến vấn đề này UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế để triển khai thực hiện tốt hơn về quản lý quy hoạch, hoạt động bến thủy nội địa thời gian tới.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đầm Dơi khẩn trương chỉ đạo UBND xã Tạ An Khương Đông tổ chức làm việc với bà Hà Thị Thu và ông Lê Thực Hiện, về thỏa thuận hoạt động bến cùng các nội dung khác có liên quan: Đầu tư xây dựng đường dẫn xuống bến, tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn đấu nối bến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, đảm bảo ATGT. Sau đó báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh.

Đối với Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh chỉ đạo sở này chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu và địa phương có liên quan rà soát quy hoạch, tiến hành khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án kết nối giao thông giữa hai tỉnh, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thuận lợi và an toàn. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định, thời gian chậm nhất trong tháng 4/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *