Xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc, đúng quy định và điều kiện cụ thể

Đó là quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh Cà Mau trong việc khẩn trương thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Quan điểm này được nêu trong công văn hỏa tốc vừa được Văn phòng UBND tỉnh phát đi vào chiều ngày 8/9,truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Nội vụ và Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT.

Kè bêtông ly tâm với mục tiêu phá sóng, giảm áp lực tác động lên chân đê.

Theo công văn, chỉ đạo khắc phục cụ thể các nội dung Kết luận Kiểm toán đã nêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thực hiện việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện nội dung Báo cáo kiểm toán, đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 5039 ngày 24/8, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu Sở NN&PTNTđẩy nhanh tiến độ thực hiện việc được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá, xác định tính ổn định của toàn tuyến đê biển Tây; khắc phục ngay đoạn đê bị sụp lún;kiểm tra việc thi công đảm bảo đúng thiết kế (bao gồm thân đê, khoang đào và các công trình liên quan); qua đó đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với những đoạn, tuyến chưa đảm bảo (nếu có) nhằm đảm bảo cho công trình ổn định lâu dài… Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Đắp đất để xây dựng mái đê nhằm kè hộ đê tại tuyến Kênh Mới – Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện những nội dung, vấn đề Kiểm toán Nhà nước kết luận, đủ điều kiện thực hiện thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; qua đó xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định, đúng thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải trình, kiến nghị đến các cơ quan chức năng có ý kiến về những vấn đề quy định pháp luật còn nhận thức, áp dụng khác nhau trong nội dung Kết luận kiểm toán.

Khẩn trương yêu cầu các đơn vị liên quan (các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công) rà soát, giải trình những nội dung còn nhận thức khác nhau trong Kết luận kiểm toán đã nêu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước xem xét.

Được biết, sau 2 lần điều chỉnh, bổ sung dự án, gần đây nhất tại Quyết định số 979, ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Cà Mau, Dự án đê biển Tây Cà Mau có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng với trên 35,5km đê được xây dựng bằng bêtông, 72,5km đê bằng đất, trên 16km kè, 72,5km đường giao thông trên đê, 4 cầu và 3 khu tái định cư.
Đến nay, Cà Mau đã hoàn thành được trên 51km đê biển kết hợp với giao thông; 2 cầu giao thông; hơn 14,36km kè bêtông ly tâm chắn sóng.

Đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát nội dung Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đối chiếu quy định, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhânđể xảy ra sai phạm; qua đó kiến nghị hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc, phù hợp.

Đối với Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT, khẩn trương phối hợp với Sở NN&PTNTvà các đơn vị thi công, thiết kế triển khai thực hiện ngay những nội dung, vấn đề Kiểm toán kết luận, đủ điều kiện thực hiện; trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho tuyến đê và vấn đề liên quan đến việc giảm trừ thanh toán các gói thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quankhẩn trương rà soát nội dung Kết luận Kiểm toán Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để chủ động thực hiện hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Riêng việc xây dựng các định mức, đơn giá, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm căn cứ trong lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các công trình, dự án trên địa bàn, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện và Sở Xây dựng đã có báo cáo tại Công văn số 2732 ngày 1/9, do đó yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ, ngành trung ương hướng dẫn thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 24/9.

Như Đất Mũi Online thông tin, ngày 28/7/2020, Kiểm toán Nhà nước khu vực V có Kết luận về việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư Dự án nâng cấp đê, làm kè khu vực biển Tây Cà Mau.

Theo kết luận, qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng đê biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đã phát hiện số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách, giảm thanh toán và giảm giá trị hợp đồng là hơn 95 tỷ đồng. Trong đó, hơn 90 tỷ đồng thanh toán sai so với dự toán được duyệt; thanh toán sai so với khối lượng thi công thực tế khoảng 5,4 tỷ đồng.

Việc hiện vẫn còn cả xóm nhà, vuông tôm ngoài đê, là không thực hiện đúng cam kết trong triển khai dự án xây dựng đê biển Tây, khôi phục đai rừng phòng hộ. (ảnh chụp tại cửa Kênh Tư, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời).

Kết luận của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, xét về mặt kinh tế, nếu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiệm thu, thanh toán đúng theo biện pháp thi công thực tế, phê duyệt giá cọc bêtông phù hợp với mặt bằng giá thị trường đối với hạng mục kè thì số tiền đã giải ngân có thể thực hiện được thêm 7,6km kè, 11km đê kết hợp đường giao thông. Cụ thể của việc sai phạm này làm tăng kinh phí giải ngân trên 100 tỷ đồng.

Xét về tính hiệu lực, đến nay, Cà Mau vẫn còn 35,5km đê biển Tây chưa được khép kín để đảm bảo mục tiêu bảo vệ dân cư, sản xuất và ngăn mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 667/QĐ-TTg, ngày 27/5/2009 (Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang), trong khi năm 2020 là năm cuối của Chương trình.

Cụ thể, có đến 30/40 gói thầu xây lắp trễ tiến độ so với hợp đồng ban đầu, trong đó phần lớn là do vướng giải phóng mặt bằng đối với các gói thầu đê, cầu, khu tái định cư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *