Xuân về, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Mô hình ương tôm trên bể (nuôi tôm 2 giai đoạn) của Hợp tác xã An Thành (xã Hòa Thành, TP. Cà Mau) đang phát huy hiệu quả.

Hiện toàn tỉnh có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6%; dự kiến sẽ có thêm 5 xã trong kế hoạch năm 2019 được công nhận đạt chuẩn.

Nhờ ứng dụng các kỹ thuật mới trong trồng rừng: Trồng rừng thâm canh kê liếp, giống cấy mô, chuyển sản xuất gỗ nhỏ sang gỗ lớn… đời sống người dân trên lâm phần không ngừng được nâng lên.

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó, tỉnh chủ trương lồng ghép một số nội dung, chỉ tiêu của xã NTM kiểu mẫu để triển khai áp dụng thực hiện thí điểm trên địa bàn các tuyến, điểm dân cư kiểu mẫu, từ đó nhân rộng, tiến lên xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiêu chí nâng cao trên địa bàn 30 xã được công nhận NTM là 205 tiêu chí, bình quân 6,83/13 tiêu chí/xã. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 2 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Đến năm 2020, phấn đấu có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn NTM và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; từ 41 xã trở lên đạt chuẩn NTM, từ 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có từ 27 ấp khó khăn đạt chuẩn NTM; đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên, thu nhập tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015.

Tuyến đường hoa xanh – sạch – đẹp do Chi hội Cựu chiến binh ấp Cái Sắn (xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình) thực hiện.

Dẫu còn nhiều nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện, đầu tư hơn nữa để các xã NTM nâng chuẩn, song kết quả đạt được đã là bước tiến vượt bậc trong phát triển nông thôn của tỉnh. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã tiếp tục chung tay xây dựng NTM những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *