Yêu cầu thu, nộp trên 1 tỷ đồng sau thanh tra tại Đầm Dơi

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: Tân Dân, Tân Trung, Tân Thuận bị đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý những vấn đề thực hiện chưa đúng trong thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất đai, các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và trong quản lý, quy hoạch, xây dựng, đất đai theo quy định của pháp luật…

Theo đó, Thanh tra tỉnh đề xuất kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đầm Dơi (đã giải thể).

Cụ thể, theo Thanh tra tỉnh, việc thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai đã qua có nhiều cái thiếu, như về: thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; chữ ký của các hộ liền kề; đơn đăng ký biến động đất đai; xác nhận của UBND cấp xã; đơn xin tách thửa, hợp thửa đất thiếu ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai… Cùng với đó, tại đơn vị này, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai còn trễ hẹn trên 10%, theo hồ sơ đã kiểm tra.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đầm Dơi còn nhiều sai phạm, như việc trích lục bản đồ địa chính sai diện tích đất ở dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân sai; xác định diện tích đất trong hạn mức không đúng diện tích, dẫn đến xác định thu tiền sử dụng đất thiếu thực tế…

Thanh tra tỉnh đề xuất tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất có sai sót tại Chi cục Thuế khu vực II huyện Đầm Dơi; các cơ quan có liên quan kết hợp thu, nộp số tiền sử dụng đất trên 1 tỷ đồng vào ngân sách theo quy định, trong đó có 9 trường hợp xác định thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, thiếu số tiền trên 861 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đầm Dơi tổ chức kiểm tra, rà soát lại số liệu giữa điều chỉnh kỳ cuối so với số liệu của huyện và hiện trạng sử dụng đến cuối năm 2019, để chấn chỉnh, điều chỉnh, bổ sung thừa, thiếu, xử lý kịp thời trong năm 2020 theo quyết định phê duyệt của kỳ cuối 2016 – 2020; chỉ đạo UBND huyện Đầm Dơi rà soát lại đất nông nghiệp sử dụng vào công ích theo quy định tại Điều 132, Luật Đất đai năm 2013, nếu không sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 2, Điều 132, Luật Đất đai năm 2013, thì đề nghị cho đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đủ điều kiện để sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *