Ấm tình đồng đội

Ấm tình đồng đội từ căn nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh”

Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Năm Căn và UBND xã Tam Giang Đông tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Nghĩa tình