Đại hội Đảng

Xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại I

“Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với kiện toàn, sắp

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường mới được Đảng bộ Quân sự TP. Cà Mau đề ra tại Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ

Xây dựng hạ tầng giao thông để tạo đột phá phát triển

“Những kết đạt được trong nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ huyện, của Ban Chấp

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Sáng ngày 31/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Cà Mau long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 119 đại biểu, đại

Xã Việt Thắng Một nhiệm kỳ nhiều thành tích

Mỗi nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, mốc son ghi dấu sự trưởng thành của Đảng bộ xã Việt Thắng (huyện Phú Tân). Nhiệm kỳ vừa qua,

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng;

Văn nghệ sĩ, nhà báo góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị

Sáng ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ, báo chí góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

U Minh thực hiện đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ

Sáng nay 20/8, Đảng bộ huyện U Minh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Chủ tịch

U Minh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến ngày 20/6, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện U Minh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Cà Mau đang khẩn trương công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh