Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã quán triệt, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế – xã hội; hoàn thành tốt chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn tiến bộ; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều đổi mới; công tác huấn luyện kết hợp dân vận đạt được kết quả cao.

29/30 đại biểu chính thức cùng dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đánh giá, xếp loại, hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95%. Ba năm liền Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân sự TP. Cà Mau đã lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố theo hướng vững mạnh toàn diện; lực lượng thường trực theo biên chế, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đúng luật định; quản lý, sắp xếp lực lượng dự bị động viên đúng và đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn, huy động bàn giao, kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện đạt chỉ tiêu yêu cầu.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự thành phố còn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị, thi đua đột kích với các cuộc vận động trong quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cùng với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, góp phần củng cố niềm tin với Đảng, với Nhà nước, Quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP. Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, được Đại hội bầu gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên do cấp ủy địa phương chỉ định tham gia. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP. Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *