Audio

Việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm sẽ được quyết nghị tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Dự kiến sẽ có 18 tờ trình được thông qua, đồng thời ban hành 18 nghị quyết, trong đó có 14 nghị quyết cá biệt, 4 nghị quyết quy phạm pháp

Phải cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội XVI

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại

Phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Sáng ngày 11/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại

Bí thư Tỉnh ủy tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ

Sáng ngày 12/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân có buổi tiếp ngài Nahan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng

Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng

Sáng ngày 12/11, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 11.

Đến năm 2025, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ xuống dưới 15%

Mức phấn đấu này được đề ra trong tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm

Hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ

Tại Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết mô hình chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời

Tôn vinh những đảng viên có nhiều cống hiến

Những năm gần đây, trong Đảng bộ huyện Phú Tân có rất nhiều đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng các loại từ 30 - 70 năm tuổi Đảng.

Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết

Sáng ngày 18/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX.