Hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thành công tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thông tin về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan cho biết công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác phục vụ được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định; đại hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu. Việc chuẩn bị nhân sự đảm bảo tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc, số dư nên khi trình đại hội được sự tán thành cao; kết quả bầu cử cơ bản đảm bảo chất lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn quy định.

Trong tháng 7/2020, 662 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội; bầu được 3.346 cấp ủy viên, trong đó có 408 cấp ủy viên dưới 35 tuổi, 9 cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số.

13 đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức xong đại hội trong tháng 9. Đại hội bầu 429 ủy viên ban chấp hành, bầu 11 đồng chí bí thư (10 đồng chí tái cử đều trúng cử). Cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm bình quân trên 99%. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc trong không khí phấn khởi, đoàn kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh một lần đủ số lượng 50 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Cần đánh giá nghiêm túc mô hình

Về thực hiện chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, Cà Mau là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước thực hiện khá sớm mô hình này và được duy trì từ năm 1997 đến nay. Đối với cấp huyện, thực hiện từ năm 2000; đến nay, 9/9 đơn vị thực hiện mô hình này.

Hội nghị đánh giá, từ thực tiễn công tác cho thấy, một đồng chí đứng đầu hai cơ quan có lợi thế là nắm chắc và liên thông nhiều công việc, để triển khai kịp thời, có hiệu quả, khắc phục được sự chồng chéo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo được sự phối hợp thông suốt trong hành động, thống nhất, đồng bộ của các ngành, các cấp, các đoàn thể, nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động…

Về khó khăn, công tác dân vận, mặt trận tuy có nhiều nhiệm vụ gắn kết, bổ trợ cho nhau, nhưng đi sâu vào từng lĩnh vực thì mang tính độc lập. Mặt khác, hai cơ quan chịu sự chỉ đạo của Trung ương theo hai ngành dọc khác nhau, do đó gặp vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thông tin, Trung ương có chỉ đạo không tiếp tục mở rộng thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá nghiêm túc thuận lợi, khó khăn, để làm cơ sở đề xuất Trung ương có hay không việc tiếp tục thực hiện chủ trương này thời gian tới.

Bước trưởng thành mới của cấp ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định, sự thành công của đại hội các cấp được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao đã thể hiện được bước trưởng thành mới của cấp ủy, là tiền đề quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội.

Tuy nhiên, tỷ tệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ bầu vào các cấp ủy không đạt theo yêu cầu. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới về dự nguồn nhân lực và công tác đào tạo cán bộ.

Việc thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, đã qua Cà Mau luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhất thể hóa, để đi đến có những đề xuất sát hợp với tình hình địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đầu năm 2021 diễn ra Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu tập trung xây dựng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. Vì thế, cần triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết, nhằm tạo sự đồng tâm nhất trí, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các cấp, các ngành cần quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, thăm hỏi các gia đình đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan thông báo kết quả chuẩn y của Trung ương về kết quả bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo về công tác cán bộ. Theo đó, phân công đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiêm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Điều động, chỉ định đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Điều động đồng chí Phan Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *