ban Dân vận

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 29/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận

Ngày 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tổng kết 5 năm phong trào

Hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ

Tại Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết mô hình chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời