quốc phòng

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường mới được Đảng bộ Quân sự TP. Cà Mau đề ra tại Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ