Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Giao thông phát triển, bộ mặt nông thôn xã Nguyễn Việt Khái ngày càng khởi sắc.

Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tốc độ phát triển kinh tế của xã không ngừng nâng lên. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Lĩnh vực ngư – nông – lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của xã, với diện tích nuôi trồng thủy sản gần 8.200ha. Xã kết hợp các ngành chuyên môn chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Toàn xã hiện có gần 10ha loại hình nuôi tôm siêu thâm canh, trên 2.000ha nuôi tôm quảng canh cải tiến mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn được nhiều hộ dân thực hiện, mang lại hiệu quả cao, có nhiều hộ thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Lĩnh vực kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhằm tăng thu nhập, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Đến nay, xã có 1 hợp tác xã, với 16 thành viên, có 23 tổ hợp tác sản xuất, với trên 200 thành viên. Đa số các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất làm ăn có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, phát huy tốt các nguồn lực đầu tư phát triển, huy động vốn đầu tư xã hội đạt kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ, đã nạo vét 39 công trình thủy lợi, dài gần 122.000m, vốn đầu tư trên 23 tỷ đồng. Xây dựng mới và nâng cấp mở rộng 48 công trình lộ bê-tông, dài trên 75.000m, đạt trên 150% chỉ tiêu. Vận động các mạnh thường quân xây dựng 36 cầu bê-tông, tổng số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, đến nay, toàn xã đạt 11/19 tiêu chí. Tổng nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn trên 35 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Hiền (ấp Gò Công Đông) là hộ dân điển hình trong xây dựng NTM. Ngôi nhà được xây dựng cơ bản. Khắp xung quanh nhà thì trồng đầy đủ các loại hoa màu, cây ăn trái. Trước sân trồng cây xanh, gừa, bông trang… nhưng với sự cần mẫn, chăm sóc, quang cảnh trước nhà đã trở nên nổi bật ở vùng nông thôn. Diện tích mặt nước hơn 2ha thì nuôi tôm, cua kết hợp. Mỗi năm từ mô hình tổng hợp này, gia đình ông có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết quả, có gần 80% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 10/14 ấp đạt chuẩn văn hóa, phong trào văn nghệ, thể thao, sinh hoạt thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được Đảng ủy xã quan tâm, chăm lo. Hàng năm, số lao động có việc làm trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên 4.000 người, góp phần tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi ở địa phương. Đây cũng là một trong những biện pháp giảm nghèo có hiệu quả. Đầu nhiệm kỳ còn 521 hộ nghèo, chiếm trên 16,24%. Đến nay, toàn xã còn 104 hộ nghèo, chiếm 3,13%.

Ông Nguyễn Minh Luân (ấp Cái Đôi Nhỏ) nhiều năm liền thành công với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ ở các chi bộ, kết quả đạt trên 91%.

Bí thư Đảng ủy xã, ông Huỳnh Hùng Cường, cho biết: “Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch vững mạnh, phát huy tính dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của xã. Đẩy nhanh tốc độ phát triển tăng trưởng kinh tế, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, song song đó, gắn với đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội. Tập trung quyết liệt xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Làm tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao mức sống của người dân”.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ xã quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Đảng bộ xã vững bước đi lên cùng với các địa phương trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *