Nghị quyết Đại hội

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng;

Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Sáng nay 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông tin kết quả Hội nghị lần thứ nhất của