Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 thành viên; ông Phạm Thành Ngại được tín nhiệm tái giữ chức Bí thư Thành ủy; 2 Phó Bí thư là ông Lê Hoàng Phương và ông Lê Tuấn Hải. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 8 thành viên, ông Nguyễn Văn Yên được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 37 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại khẳng định: Qua hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Năng động – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cà Mau lần thứ XII thành công tốt đẹp, đánh dấu bước mở đầu rất thuận lợi, có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố trên chặng đường phát triển 5 năm tới. Những vấn đề vừa được Đại hội quyết nghị thông qua đều là những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trước mắt cũng như lâu dài, cần được triển khai thực hiện một cách khoa học, cụ thể trong thực tiễn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Phạm Thành Ngại đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên và các đồng chí đại biểu, trên từng cương vị công tác của mình, hãy bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội nhất trí thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc ở địa phương, đơn vị mình; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, tập trung mọi nguồn lực xây dựng TP. Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững, trở thành đô thị loại I trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với mục tiêu phấn đấu các tiêu chí đô thị loại I đạt từ 75 điểm trở lên, TP. Cà Mau sẽ tập trung hoàn chỉnh và nâng cấp hạ tầng đô thị, nhất là về hạ tầng giao thông, nhà ở, trong đó quan tâm đến việc mở rộng không gian đô thị.

TP. Cà Mau đề ra 12 chỉ tiêu, làm mục tiêu phấn đấu trong chặng đường 5 năm tới, gồm: Phấn đấu các tiêu chí đô thị loại I đạt từ 75 điểm trở lên; Tổng vốn đầu tư xã hội tăng bình quân hằng năm 10,5%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 98%; Xây dựng 5 phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”; Xây dựng 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể truyền nghề) chiếm 75%; Giải quyết việc làm mới cho 30.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 là 0,3%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị chiếm 84%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành chiếm 97%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân chiếm 95%; Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 95%; Tỷ lệ đô thị hóa 66%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *