Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hiển lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phiên đại hội trù bị đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội và Chương trình phiên làm việc chính thức của Đại hội XII Đảng bộ huyện.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; đồng thời quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt của đại biểu trong Đại hội…

205 đại biểu, đại diện cho 2.743 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, tham dự Đại hội.

Ngay sau các nội dung làm việc tập trung tại hội trường, Đại hội đã tiến hành chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ghi nhận tại các tổ, không khí thảo luận sôi nổi, tập trung, dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hiển lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai 27/8 và làm việc đến ngày 28/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *