Phát động thi đua phát triển kinh tế chào mừng đại hội đảng các cấp

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tạo sự chuyển biến về phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt tập trung triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp thủy sản và thương mại dịch vụ, khởi động lại và đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, gắn với triển khai kịp thời, chính xác các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu, phát động phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nhằm tạo sự chuyển biến trên từng lĩnh vực. Đối với nông nghiệp thủy sản, phát động cải tạo đất, chuẩn bị ao đầm, để bắt tay vào vụ mùa mới khi thời tiết thuận lợi và độ mặn giảm ở ngưỡng cho phép theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến ngay công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật gắn với nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp nông dân sản xuất thành công vụ nuôi cuối năm.

Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các xã điểm, vận động nhân dân triển khai ngay việc thực hiện các tiêu chí phần việc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cuối năm kiểm tra thẩm định đủ điều kiện công nhận xã Thạnh Phú và Trần Thới đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Phú Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Các xã, thị trấn triển khai ngay các công trình xây dựng cơ bản và cầu, lộ nông thôn để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Thông qua đó giải quyết nhu cầu bức xúc trong nhân dân, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội sau thời gian dài phải đình trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến thời điểm này, hầu hết các xã, thị trấn đều có từ 1 – 2 công trình trọng điểm xây dựng cầu, lộ nông thôn phục vụ dân sinh và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Đảng tại ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, đến thời điểm này, các xã, thị trấn trong huyện cũng đã hoàn thành việc cấp phát tiền hỗ trợ hơn 17 tỷ 575 triệu đồng cho 14.580 người thuộc 4 nhóm đối tượng, gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, nhóm đối tượng là người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm. Qua đó kịp thời giúp người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo sự phấn khởi trong dư luận về sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đến đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động thực hiện các biện pháp tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thắng lợi đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *