Ông Tô Hoài Phương đắc cử Bí thư Huyện ủy Năm Căn

Tân Bí thư Huyện ủy Tô Hoài Phương phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; tán thành, thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII gồm 39 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh gồm 20 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Theo đó, ông Tô Hoài Phương được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, hai ông Đoàn Tấn Công và Lê Văn Ngời giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Tô Hoài Phương sinh năm 1978; quê quán xã Phú Tân, huyện Phú Tân. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Đại học Kiến trúc. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Diễn văn bế mạc, Bí thư Huyện ủy Tô Hoài Phương nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII thành công tốt đẹp, đánh dấu bước mở đầu rất thuận lợi, có ý nghĩa quan trọng đối với huyện trên chặng đường phát triển 5 năm tới. Những vấn đề vừa được Đại hội quyết nghị thông qua đều là những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trước mắt cũng như lâu dài, cần được triển khai thực hiện một cách khoa học, cụ thể trong thực tiễn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *