Ông Phạm Chí Hải tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII gồm 39 thành viên. Ban Chấp hành đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, theo đó bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 thành viên; ông Phạm Chí Hải được tín nhiệm bầu giữ chức  Bí thư Huyện ủy; 2 Phó Bí thư là ông Lý Hoàng Tiến và ông Trần Hoàng Lạc. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 20 đại biểu.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo Nghị quyết được Đại hội thông qua, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Ngọc Hiển xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế rừng; phát triển các dự án điện gió ven biển; chú trọng khai thác biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và quy hoạch khu, cụm dân cư.

Thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với thực trạng, yêu cầu phát triển của địa phương. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý đất đai; xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác cải thiện môi trường sản xuất, các khu dân cư; tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đảm bảo tính kết nối và năng lực vận tải, nhất là nâng cấp, mở rộng từ Cảng cá Rạch Gốc đến đường Hồ Chí Minh…, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. 

Quan tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo thực chất, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Huyện xác định 3 khâu đột phá, gồm: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, đủ phẩm chất, năng lực; bố trí, sắp xếp phù hợp với sở trường, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn; Đẩy mạnh phát triển nuôi tôm sinh thái và các loại thủy sản có giá trị khác dưới tán rừng; Tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với rừng, kinh tế biển và cụm điện gió, điện năng lượng, qua đó tạo ngành nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân, nhất là ngư dân khai thác thủy sản ven biển, sống ven rừng.

Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải kêu gọi toàn thể Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Theo Nghị quyết Đại hội, huyện Ngọc Hiển phấn đấu đến năm 2025: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.250 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 365.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 119.450 tấn; tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 50,38%; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42% (không kể bồi dưỡng, truyền nghề); giải quyết việc làm bình quân hàng năm đạt 3.500 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 0,3% trở lên (mỗi năm giảm khoảng 54 hộ nghèo trở lên); tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 92%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *