Ông Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy.Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; tập trung khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém nội tại nền kinh tế của huyện. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất theo hướng thâm canh, đa canh, nâng cao chất lượng và hiệu quả; xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Tập trung nỗ lực hơn nữa, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Luận tái đắc cử Bí thư Huyện ủy với số phiếu đạt 246/247.

Đại hội cũng đã bầu 30 đại biểu chính thức, cùng với 2 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu dự khuyết, đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại phiên bế mạc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Luận báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành. Theo đó, đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 thành viên, 2 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 thành viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *