Ông Nguyễn Quốc Thanh được bầu là Bí thư Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH hiện có 181 đảng viên, với 11 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảng viên; công chức, viên chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.

Hàng năm, ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, truyền nghề từ 35 – 38 ngàn lượt lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 34,8% (năm 2015) lên 47% (năm 2019); giải quyết việc làm từ 35 – 40 ngàn lượt lao động.

Đến nay, ngành cũng đã thẩm định và công nhận trên 11.500 hồ sơ người có công với nước, nâng tổng số người có công trong toàn tỉnh trên 108.000 người; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 66 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,94% (năm 2015) xuống còn 2,52% (năm 2019).

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 người, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *