Ông Nguyễn Minh Phụng đắc cử Bí thư Huyện ủy U Minh

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện U Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên hợp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Phụng giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; hai Phó Bí thư Huyện ủy là ông Đoàn Việt Khoa và ông Nguyễn Thanh Toản.

Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 thành viên; ông Nguyễn Hữu Phước được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Phụng tặng hoa các đồng chí không ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Với mục tiêu cho nhiệm kỳ mới là “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng huyện U Minh đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.

Như vậy, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện U Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *