Ông Dương Hoài Nam tái giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Tân

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 39 thành viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV đã thống nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 thành viên. Ông Dương Hoài Nam tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy; 2 Phó Bí thư Huyện ủy là ông Võ Trường Giang và ông Nguyễn Hoàng Thám. Ông Trần Minh Huyện được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định mục tiêu là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khai thác biển và ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tốt các nguồn thu ngân sách; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống dịch bệnh; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Phú Tân phấn đấu đến năm 2025: Tổng sản lượng thủy sản đạt 350.000 tấn (có 180.000 tấn tôm), tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.100 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, giải quyết việc làm 27.000 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo mới)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *