nhiệm kỳ mới

Vững tin trước nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau đã đạt kết

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng;

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

“Nhiệm kỳ qua, MTTQ cấp huyện và cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng,

Nâng “chất”, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Dân Chính Đảng (DCĐ) tỉnh có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 39 đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở,