Vững tin trước nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau đã vinh dự nhận được cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ấn tượng nhiệm kỳ qua

Ông Lâm Bá Tòng, Bí thư Chi bộ, Trưởng  phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau, cho biết: “Bước vào thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gặp nhiều khó khăn, thách thức. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ trong những năm đầu nhiệm kỳ chưa thật sự ổn định nhất là hai đơn vị sự nghiệp; trình độ chính trị, chuyên môn chưa đồng đều. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức. Phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng chưa được phát huy rộng khắp và chưa được thường xuyên, địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa ổn định. Song, Chi bộ, cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

“Chìa khóa” để tháo gỡ những khó khăn được chi bộ thực hiện đó là quan tâm đến học tập, giáo dục về chính trị, tư tưởng. Từ đó, tất cả công chức, viên chức luôn nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ vững tư tưởng chính trị trong Chi bộ.

“Tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng các phương thức và hình thức đa dạng, phong phú, đưa nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong từng thời gian và cả nhiệm kỳ”, ông Lâm Bá Tòng phấn khởi cho biết.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, UBND tỉnh, UBND thành phố… thực hiện pa-nô, băng-rôn, cờ phướn, áp-phích, phóng thanh cổ động… Xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ các các ngày lễ lớn trong năm. Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau còn tổ chức phong trào thể dục – thể thao rèn luyện sức khỏe trong cán bộ và quần chúng nhân dân, được duy trì và phát triển rộng khắp, tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao xã, phường, thành phố. Đồng thời phối hợp với các ngành cấp tỉnh, thành phố các đơn vị xã, phường, trường học tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, điền kinh, quần vợt, cầu lông, các trò chơi dân gian, tổ chức tốt đại hội thể dục – thể thao thành phố. Tham gia các giải thể thao cấp tỉnh chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm, đại hội thể dục – thể thao gồm 810 đội với 8.177 vận động viên, đạt giải Nhất toàn đoàn trong đại hội thể dục – thể thao cấp tỉnh…

Ông Lâm Bá Tòng cho biết: “Kịp thời biểu dương và phát huy những kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa, thể thao trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Cà Mau đã vinh dự nhận được cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh; năm 2016 và năm 2019 đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu…”.

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau phối hợp tổ chức trưng bày ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Vững tin trước nhiệm kỳ mới

Về công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ của Phòng, ông Lâm Bá Tòng thông tin: “Đến thời điểm này, Chi bộ Phòng đã hoàn thành các bước chuẩn bị: Xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo đảng viên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Mọi vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Điểm thuận lợi của chi bộ trong công tác chuẩn bị là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên”.

Phát huy kết quả và những kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; đáp lại sự tin tưởng của cấp trên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, với phương châm “Xây dựng con người TP. Cà Mau văn minh, lịch sự, mến khách” gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; Chi bộ Phòng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi ủy – Chi bộ tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành và các trung tâm trực thuộc; kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương trong nội bộ; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố khóa XII và Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau tổ chức nhiều chương trình văn nghệ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng các phương thức và hình thức đa dạng, phong phú, đưa nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong từng thời gian và cả nhiệm kỳ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, các loại hình vui chơi giải trí phục vụ quần chúng nhân dân từng bước nâng cao mức hưởng thụ và sức khỏe trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Tham gia các giải thể thao, hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ và giao lưu với các đơn vị bạn tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn. Củng cố, xây dựng và hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

“Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành ra sức phấn đấu, nỗ lực quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tạo nên sức mạnh của Chi bộ, cùng chung ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra”, ông Lâm Bá Tòng khẳng định.

Tới thời điểm này, công tác chuẩn bịtổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau được tiến hành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên phấn khởi. Qua đó, đảm bảo Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *