Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau

Vững tin trước nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Cà Mau đã đạt kết